Bűvös SzakácsMGEKözgyűlés, 2014. március 23.

Közgyűlés, 2014. március 23.

Logomagy kicsi

Jegyzőkönyv

mely készült a Magyar Gasztronómiai Egyesület (1011. Budapest, Szilágyi Dezső tér 1 sz. alatt bejegyzett közhasznú Egyesület) 2014. március 23. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén.

17 órakor a megjelent tagok száma nem éri el a kötelező 50% + 1 főt, ezért a közgyűlés határozatképtelen. Elnök 17 óra 31-kor megnyitja a megismételt, immár határozatképes közgyűlést. A közgyűlés helyszíne a New York Palota (Boscolo) emeleti tárgyalóterme, a 1073 Budapest, Erzsébet körút 9-11 sz. alatt.

Jelen vannak az Egyesület külön jelenléti íven feltüntetett tagjai.

Megjelentek levezető elnöknek Andrusch Pétert kérik fel, jegyzőkönyvvezető Bittera Dóra, a jegyzőkönyv hitelesítői: dr. Bordács István és Pollok László.

A 2014. március hó 6. napján kelt meghívóban jelzett napirend:
1. Alapítóokirat céljainak megvalósulása
2. Szakképzés helyzete, kitörés esélyei (kamarai/minisztériumi tárgyalások, akkreditációs lehetőségek, új mesterképzési szabályozás), javaslat oktatási és továbbképzési kabinet létrehozására.
3. Alapanyag/Aranyszalag: jelenlegi lehetőségek, javaslatok
4. Gasztronómiai konferencia a New York Palotában az MGE szakmai irányításával.
5. Új források bevonása

6. Bocuse d’Or / Hagyomány és Evolúció
7. Egyéb

Napirend előtt:
A közgyűlés jóváhagyja a 4. pontként meghirdetett téma előrehozását. A Boscolo New York üzemeltetője vázolja a gasztronómiai utánpótlás támogatására rendezendő kétnapos esemény tervét, a New York Palota 120 éves fennállása alkalmából. A Boscolo az MGE szakmai segítségét kéri: szükség lenne színesítő elemekre és szakmai döntéshozók bevonására is. Molnár Tamás (MBT) példaértékűnek mondja San Sebastiánt, ahol a professzionális Gastronomika kongresszus mellett minden évben számtalan (régióhoz vagy alapanyaghoz kötődő) verseny, termékbemutató, street food vetélkedő zajlik, ami a szakmán kívülről is széles közönséget vonz.

Első napirendi pont keretében elnök kéri, hogy a 7. pontot közgyűlés tárgyalja első helyen: korábbi elutasítás után váratlanul megítélt pályázati források felhasználását illető kérdésekről, ehhez kapcsolódóan az alapszabályzat módosításáról. Közgyűlés a napirendmódosítást jóváhagyja, PÜB-elnök beszámol a Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázatról (Pannon Flavour Project), a három partneres konstrukcióról. Öt eseményt kell rendezni, egy információs pontot üzemeltetni egy éven át. Gerendai Károly felkínálja rendezvényszervezési segítségét; kérdésére PÜB-elnök elmondja, hogy a projekt menedzselésével más céget bíznak meg a résztvevő partnerek, a menedzsment költsége a pályázatban is szerepelt. Kéri, a közgyűlés hagyja jóvá az egyesület alapszabályzatának módosítását, hogy a pályázati források kezelése fölött az elnök vagy megbízott felelős személy rendelkezhessen önállóan, a PÜB ellenőrzése alatt, a módosított jogszabályok alapján. Bekerülnének olyan törvényhely-hivatkozások is, amelyek a legutolsó módosításkor még nem kerülhettek be, továbbá az írásbeli szavazás lehetősége.

1./2014 sz. Határozat:
Tagok az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát egyhangú döntéssel elfogadják.

Második, harmadik, negyedik napirendi pontokat érintve Molnár Tamás (MBT) beszámol a szakképzésről folyó kamarai/minisztériumi tárgyalásokról. Elmondja: a nehézkes jogszabályok miatt at MGE csak „ráépülő képzés” formájában teremthet akkreditációs lehetőséget magas szintű szakácsképzéshez, külön TEÁOR-számmal. Az egyesület ellenzi a mesterképzéssel kapcsolatos törvényhozói és kamarai terveket, és mindent megtesz a szakképzési törvény késletetése/módosítása, a mesterképzés javítása érdekében. Erről egyeztetések vannak más szakmai szervezetekkel és az MGE stratégiai partnerével, a NGM turisztikai főosztályával.

Forrásokat illetően azt a tájékoztatást kaptuk Feldman Zsolt helyettes államtitkártól, hogy jelenleg nincs költségvetési keret az Aranyszalag támogatására. Az OTP a banki megszorításokra hivatkozva csökkentette versenyeink támogatását. Más források e célokra egyelőre nem tárultak fel, ami érzékenyen érinti az egyesületet azt követően, hogy tavaly a Hagyomány és Evolúción kívül a Bocuse d’Or finanszírozásában is részt vett.

MBT a BDOR kalandos hazai történetét eleveníti fel: miután furfangos módon más szervezet kezébe került a verseny, az MGE nagyobbik része ellenezte részvételünket a BDOR-ban, úgy vélte, hasznosabb, ha több fiatal szakácsnak nyújtunk lehetőséget eszközeinkből.

Emlékezetes: Hamvas Zoltán kifejezett kérésére, Molnár Attila és Zsidai Roy támogatásával az MGE hosszas tárgyalások után egyezett csak bele abba, hogy a Hungexpo felkérésére részt vesz a BDOR szervezésében. Az MGE a BDOR támogatóinak azon fő érve előtt hajolt meg, mely szerint a médiahatékony BDOR sokkal nagyobb szponzorációs összegeket fog vonzani, így jóval több forrás nyílik majd meg az MGE alapítócéljainak megvalósítására (szakácsképzés, alapanyagok színvonalának emelése, hazai étkezési kultúra fejlesztése).

MBT fontosnak mondja még: a jövőben jusson hosszabb idő az országot képviselő versenyző felkészítésre, ne ismétlődjön meg az idei helyzet két magyarországi selejtezővel, ami időt, pénzt, energiát von el a végső felkészüléstől. Pollok László javaslata: a sportban az Olimpiai Szövetség nevezi ki, de valójában a Kajakszövetség javasolja az indítandó magyar versenyzőt, vegyük át ezt a kézenfekvő rendszert.

MBT kérdése: pontosan miként alakul majd a Magyar Bocuse d’Or Akadémia és az MGE együttműködése? Szerinte közösen kellene kimondani azt, hogy a HAGYEV döntője magyar BDOR magyar selejtezője, ahogy azt eredetileg az MGE meghirdette, továbbá: a BDOR szponzorforrásaiból részesednie kellene a HAGYEV/Czifray versenyeknek, a hazai étkezési kultúra általános fejlesztése érdekében, a két éve megbeszéltek szellemében. Találgatás alakul ki: hogyan viszonylik ehhez a GL Events, a METRO, a Hungexpo. Egyhangú a vélemény: szerencsésebb időbeosztás kell a selejtezőknek.

Andrusch Péter kifejti nézetét, hogy „7 év alatt a HAGYEV a semmiből nőtte ki magát, a BDOR Akadémia is mi vagyunk, és mi azt kérjük, amit MBT felvetett”. Zsidai Roy úgy fogalmaz, nem kellene kettőnek kezelni magunkat, valójában egyek vagyunk, a megoldás egyszerű: a HAGYEV rendezésére is be kell állítani tételt a BDOR támogatási kérelembe. Emlékeztet, az általa összeállított üzleti tervben elő volt irányozva összeg a versenyekre. MBT nem tudja, mely versenyekre, de abban biztos, hogy az MGE nem kapott semmit BDOR forrásból a mostani HAGYEV céljaira. Zsidai Roy jelzi, hogy nagyobb összeget kell majd megjelölni a következő támogatásnál, és el kell dönteni, miként viszonyul egymáshoz a HAGYEV és a BDOR. Hozzáfűzi, visszamenőleg nem lehet változtatni a költségvetésen.

Andrusch Péter kifejti: mi (MGE) létrehoztunk egy másik szervezetet, amelynek sokban nem egyezik az érdeke a miénkkel. Hamvas Zoltán tiltakozik. Kéri, nevezzenek meg egyetlen érdeket, ami nem egyezik. Bíró Lajos közbeveti, hogy a támogatást a BDOR-ra valójában ő és Csapody Balázs szerezte meg, elvégre ők tárgyaltak a miniszterelnök úrral. Andrusch Péter erre reflektálva így fogalmaz: „Hát, mondjuk inkább meg, hogy mi (MGE) Téged jelöltünk ki, hogy bemenjél tárgyalni az MGE nevében”. Leszögezi még, fontosnak tartja, hogy több fiatal szakács profitáljon a BDOR-ból.

Bíró Lajos azt mondja, szerinte magyarra fordítva a kérdés így hangzik: a BDOR Akadémia fog-e pénzt adni az MGE-nek a szakácsversenyek rendezésére. Ő azt az álláspontot képviseli, hogy az MGE pályázzon meg „saját maga” valamilyen címen kormányzati támogatást. A PÜB elnöke úgy véli: olyan dolgok kapnak támogatást, amitől az ország látványosan jobb fénybe kerül, nekünk pedig kevéssé látványos, hosszú távú feladataink vannak.

Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke nem érti, miért beszélünk itt a BDOR-ról, arról a BDOR akadémián kell beszélni. Kijelenti még, hogy a kormányzat nem az ország étkezési kultúráját, hanem a BDOR-t támogatja.

Megjegyzi: utóbbi alkalommal is csak technikai okokból folyt be a BDOR Akadémiának szóló támogatás az MGE-hez, mert még akkor nem zárult le a per Kreil Vilmossal. Felveti még, hogy az MGE tavaly óta nem volt képes elszámolni a kormányzati támogatás felhasználásával. A PÜB-elnök a megjegyzést unfairnek nevezi: az MGE leadta az elszámolást, de az illetékes hivatal elvesztette az aktát. Ezt pótolni kellett, miközben változó ügyintézők egyre újabb papírokat, formanyomtatványokat, új típusú igazolásokat is bekérnek. Levezető elnök szerint annyi mindenképpen rögzítendő, hogy a HAGYEV-ből nőtt ki a BDOR, és nem megfordítva.

MBT fontos, ám szintén forrás nélkül álló feladatnak tekinti az Aranyszalagot. Nagy kérdés például, hogy ha 2016-ra Budapest nyeri meg az európai BDOR selejtező rendezési jogát, akkor miféle minőségi alapanyagokat tud felmutatni az ország. Széll Tamás Tetrabbit-nyulat és keleméri bárányt javasol. Azt senki nem tudja, hogy egyébiránt milyen érdemi termékbemutatót lehet rendezni az európai szakmai közönségnek.

Bíró Lajos felveti, hogy az MGE valójában gittegylet, „sehol sincs”, se neki, se másnak nemigen segített az egyesület: „Legalább 7 ezres bázist kellene teremteni, e nélkül hiába írkálunk petíciókat, nincs súlya”. Kovács László más véleményen van: az MGE a magyar gasztronómia forma 1-e, a szakma nagyon sokat köszönhet neki, hatása sokkal nagyobb, mint Bíró Lajos hiszi.

További napirendi pont és hozzászólás nem lévén, levezető elnök a tagok részvételét megköszöni, 19:07 perckor a közgyűlést berekeszti.

Andrusch Péter (levezető elnök)
Bittera Dóra (jegyzőkönyvvezető)
dr. Bordács István (jegyzőkönyvhitelesítő)
Pollok László (jegyzőkönyvhitelesítő)

 

Konyhariport rovatunkból

Hozzászólások

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Az oldal fenntartása és fejlesztése költséges, a hozzáférés mégis ingyenes. Kérjük, támogasd munkánkat, hogy a Bűvös Szakács továbbra is így működhessen és fejlődhessen. (Részletek itt, a támogatáshoz katt az alábbi gombra.)

Karizmatikus étel

Itt is követhet minket

7,142lájkolóTetszik
983követőKövetés
2,250feliratkozóFeliratkozás

Támogasson minket adója egy százalékával! A Magyar Gasztronómiai Egyesület adószáma: 18116375-2-41

Médiapartnereink

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le semmiről!

Ezt is ajánljuk még

Kiemelt cikkek

Könyvek (Webshop)

Támogasd a Bűvös Szakácsot!

Az oldal fenntartása és fejlesztése költséges, a hozzáférés mégis ingyenes. Kérjük, támogasd munkánkat, hogy a Bűvös Szakács továbbra is így működhessen és fejlődhessen.

Katt ide a részletekért!